Deze zondag, snoeien van heggen onder het toezicht van Mohamed, gepensioneerd tuinier

Tuinierles


Dit weekeind wordt het verkeer van de tramlijnen 51 en 82 stilgelegd. Enkele foto’s van de werf…

Grote werken op de sporen


Uitleg door het studiebureau (Suède 36 + base) die het project met participatie van de bewoners heeft uitgewerkt: Een groene long voor de Ninoofsepoort Dialoog met bewoners heeft toegelaten om een echte groene long en een uniforme centrale ruimte te ontwikkelen. Het ontwerp van het park streeft naar een zo […]

Het door de Regering goedgekeurd project!
Op 8 december 2016, werd de oude kaaimuur van het basin onder de (nu verdwenen) Rechthoekstraat teruggevonden. Enkele foto’s van de muur:   Foto’s van 21 december 2016      

Onder de grond, de oude kaaimuur


Langs de tijdelijke tramsporen, wordt er gegraven om de nieuwe (definitieve) sporen neer te leggen Foto’s van dinsdag 29 november 2016   Ninoofsesteenweg, zicht naar Molenbeek.   Ninoofsesteenweg, zicht naar Brussel.   Slachthuislaan. Links: tram 51; rechts: tram 82 op tijdelijke sporen.   Op de brug.  

Nieuw tracé van de tram nu zichtbaar