Oude Belirisprojecten


Een overzicht van oude plannen voor de Ninoofsepoort:

  • Plan voorgelegd voor openbaar onderzoek in 2011

Plan Beliris 2011

 

 

 

Het toekomstige park wordt diagonaal gekruist door de tram. De sporen en verloren ruimte tussen de sporen nemen een signifcant deel van het park in.

Op een na worden alle platanen van het driehoeksplein gekapt om een heuvel te maken die de Ninoofsesteenweg scheidt van de Heyvaertwijk. Er is een enorme driehoek voorbehouden voor de bouw van sociale woningen.

Dit plan stoot op hevig verzet van buurtbewoners en organisaties tijdens een overlegcommissie in 2011.

PV van de vergadering van de overlegcommissie op 27 september 2011 (FR)

Persbericht van ARAU over de vergadering van de overlegcommissie op 27 september 2011 (FR)

Advies van de overlegcommissie (FR)