Plan van het Gewest (RPA Ninoofse Poort 2023)


Op 14 februari 2019 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ontwerp van Master Development Plan (RPA) voor de Ninoofsepoort goed. Dit plan werd ingediend voor een openbaar onderzoek van 27 februari tot 29 april 2019. Zie hier voor meer details over dit eerste plan.

Na de vele negatieve reacties op het eerste ontwerp, zette het Gewest het plan weer op de rails en keurde op 12 januari 2023 een “bis”-versie van het plan in eerste lezing goed.

Het openbare onderzoek over het RPA loopt tot 30 mei 2023 – reageer nu door een mail naar ninove@perspective.brussels te sturen!

Meer info over het openbare onderzoek, en een video, hier:

Openbaar onderzoek over het RPA ; reageer!

Bron: perspective.brussels

Wat is een RPA ? Het is een nieuwe tool die het mogelijk maakt om een project op een bepaalde perimeter te ontwikkelen door zich te bevrijden van de geldende stedenbouwkundige regels, zelfs die op gewestelijk niveau (bijvoorbeeld opdrachten vastgelegd door het PRAS, templates vastgelegd door de RRU). Hier kan niet van afgeweken worden. Het is dus een soort “superplan”, half strategisch, half regelgevend.

De documenten met betrekking tot deze nieuwe versie van het plan vindt u hier:

Ninoofsepoort: neem deel aan het openbaar onderzoek! | perspective.brussels

Het standpunt van de comité PorteNinovePoort is hier beschikbaar.

De adviezen van de verschillende officiele instanties zijn hieronder te lezen:

Stad Brussel (20 maart 2023)

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek (27 maart 2023) (NL na FR)

Gemeente Anderlecht (30 maart 2023) (NL na FR)

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (29 maart 2023) (in het FR)

Raad voor het Leefmilieu (28 maart 2023)

BRUPartners (20 april 2023)

Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofstedelijk Gewest (17 maart 2023)