Cijfers


Het belang van een groot park voor de buurt komt duidelijk naar voor uit volgende cijfers:

De omliggende zone is een van de dichtstbevolkte zones in het hele Gewest. Naast deze dichte bevolkingsgraad zijn er ook veel depots en oude industriële gebouwen, waardoor de bebouwingsgraad dus heel hoog ligt. Privétuinen zijn er bijna onbestaande.

Densité de population 2013

Het hoeft dus niet te verbazen dat er weinig toegang is tot groene ruimten:

Espaces verts 2012

Het is nochtans een van de jongste wijken uit het Gewest:

17 ans et moins 2013

En een van de armste:

Revenus 2012