Besix en BGHM-project


Besix is sinds lang eigenaar van een driehoekvormig terrein op de Ninoofsepoort, tussen het kanaal en de kleine ring.

Verschillende bouwvergunningen voor het terrein zijn reeds verkregen, en er jaren geleden werden werken uitgevoerd voor de realisatie van ondergrondse verdiepingen. De vergunningen zijn intussen verstreken, en het terrein is door de natuur ‘ingenomen’.

Meer details over het oude Besix-project hier.

Photo terrain Besix 2015

Google Maps 2015

In 2010, Besix en GMBH (Gewestelijke Maatschappij Brusselse Huisvesting) kondigden een samenwerking aan voor de ontwikkeling van een project met publieke en privé-woningen op de percelen aan weerszijden van de Ninoofsesteenweg.

Een oriëntatieschema hiervoor werd ontwikkeld door het bureau XDGA en aan het pubiek gepresenteerd in 2013. Het concept: verschillende torens van 44 tot 90m hoog, om er 260 privé-woningen (aan de noordzijde), 107 publieke woningen (aan de zuidzijde), publieke voorzieningen en ongeveer 500 ondergrondse parkeerplaatsen te vestigen.

Schéma d'orientation - Perspective

Het plan van de publieke ruimtes is ondertussen gewijzigd. Het Gewest heeft zijn intentie aangekondigd de publieke woningen naar het zuiden van de site te verpaatsen, op de terreinen van Brussel Stad naast de school van Arts et Métiers, om het park te vergroten.

Wat er zal worden van de voorziene constructies op het driehoeksperceel van Besix is nog niet gans duidelijk. Ten tijde van het richtschema plande men het toekomstige museum van hedendaagse kunst er te integreren, wat echter tegenwoordig gepland is in het Citroëngebouw aan Sainctelette.

Het Gewest zou een masterplan aan het voorbereiden zijn en/of een Gezoneerd Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening (GGSV).