Bewonersvisie(s)


De bewoners hebben op meerdere gelegenheden hun wensen voor het toekomstige park uitgedrukt: zie hier.

Kinderen hebben hun visie voor de toekomst van het park tijdens een workshop in juni 2016 in tekeningen uitgedrukt (zie hier).

In november 2016, werden drie participatieve workshops door Suède 36 en Base georganiseerd, voor Leefmilieu Brussel.

Het doel is dat de bewoners hun wensen en ideën voor het toekomstige park uitdrukken. De uitkomst van de participatie zal in een nieuwe vergunning geintegreerd worden, om de nu voorziene aanleg (zie hier) te veranderen.

affiche-ateliers-nl

De workshops hebben veel bewoners aangetrokken en veel interessante bijdragen geleverd. Zie hieronder links naar de tekeningen van de deelnemers (met dank aan Suède 36 en Base voor de scans).

Tekeningen van de eerste workshop

Tekeningen van de tweede workshop