Plan van het Gewest (eerste versie RPA)


Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft op 14 februari 2019 een ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) ‘Ninoofsepoort’ goedgekeurd.

Tussen 27 februari en 29 april wordt dit plan onderworpen aan een openbaar onderzoek .

Wat is een RPA : dit is een nieuw hulpmiddel dat toelaat om projecten te ontwikkelen binnen een welbepaald gebied zonder rekening te moeten houden met de bestaande lokale of zelfs regionale stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld bestemming vastgelegd door het gewestelijke bestemmingsplan van aanleg of toegestane hoogtes die vastgelegd zijn in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV))

Van het RPA kan evenwel niet meer afgeweken worden en het betreft dus een soort ‘superplan’ gedeeltelijke strategisch en gedeeltelijk reglementair.

Het meest opvallende element in dit RPA voor de Ninoofse poort is dat de mogelijkheid wordt toegestaan om torens te bouwen van 14 tot 30 verdiepingen op het driehoekig perceel van de privé promotor BESIX.

Tot nu is dit soort hoogtebouw niet toegestaan door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Indien het RPA wordt aanvaard zou de bouw van torens van deze hoogte niet alleen mogelijk worden maar zelfs verplicht worden. De minimum hoogte voorzien in het RPA is immers 14 verdiepingen.

Zoals hieronder uitgelegd, waren de reacties tot het plan bijna unaniem negatief, in het bijzonder het advies van de belangrijkste raadgevende commissie, de Gewestelijke ontwikkelingscommissie (GOC). Hier de volledige tekst van dit advies.

 

Bron: perspective.brussels, februari 2019

Officiele documenten

Het ontwerp van het Richtplan van Aanleg
Het inleidende Rapport
Het Omgevings Incidentenrapport :
Niet technische samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3bijlages
Hoofdstuk 4

Zie hier het besluit van de regering, dat het ontwerpplan aanvaardt en zich beroept op het (niet) in rekening brengen van het publiek tijdens de overlegfase.

Reacties

Ter herinnering, de opmerkingen (in het FR) gemaakt door het Comité PorteNinovePoort in juni 2018.

Mening van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) in FR

Het persbericht van comité PorteNinovePoort, ARAU, Bruxelles Fabriques, BRAL, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), La Rue, Centre de Rénovation Urbaine (CRU) en Union de Locataires Anderlecht-Cureghem (ULAC)

Opmerkingen van PorteNinovePoort comité van 28 april 2019 (in het FR)

Advies van de Gewestelijke ontwikkelingscommissie (GOC) van 05 december 2019

 

Bron: perspective.brussels, februari 2019