Het door de Regering goedgekeurd project!


Uitleg door het studiebureau (Suède 36 + base) die het project met participatie van de bewoners heeft uitgewerkt:

Een groene long voor de Ninoofsepoort

Dialoog met bewoners heeft toegelaten om een echte groene long en een uniforme centrale ruimte te ontwikkelen. Het ontwerp van het park streeft naar een zo maximaal mogelijke groene bedekking. Een uitgestrekt grasveld van meer dan 170m lang bepaalt het centrum van het park. De band rondom het grasveld biedt plaats aan verschillende vervoersmodi en het meubilair. In deze grenzen van het park zijn eveneens verschillende groene eilanden voorzien. De compositie van het park bestaat uit hoofdzakelijk zacht gebogen lijnen. De natuurlijke aanblik ten opzichte van de rigide lijnen van de omliggende straten laat een vloeiende circulatie en het rondlopen in het hart van een vredige ruimte toe.

Topografie

Het inspraaktraject heeft de nood aan het licht gebracht om het park te beschermen van overlast die komt van de wegen rondom en tegelijkertijd een open ruimte te bewaren die van alle kanten doorkijk toelaat. Deze twee doelen heeft ons gestimuleerd om te werken met een opeenvolging van licht gekantelde ringen. Door een spel van lichte heuveltjes is het mogelijk om zich te beschermen tegen de bestaande overlast in de aangeboden open ruimte. Het inspraaktraject heeft de nood benadrukt om de historische overblijfselen, die 1,50m onder de grond begraven zijn en blootgesteld aan vervuiling waardoor ze niet naar de oppervlakte gebracht kunnen worden, op een manier toch zichtbaar te maken. Het ontwerp van de ringen is rechtstreeks verankerd met de archeologische locatie van de sluis, wat toelaat om het park deel te laten uitmaken van de oudere historiek van de site. De topografie (maximum 50cm hoogteverschiltussen twee ringen) laat een zachte helling toe, zodat deze bruikbaar is voor iedereen en toch een monotone expressie van een vlakke ondergrond voorkomt. Ze voorkomt bovendien dat de groene ruimte voor één activiteit gemonopoliseerd kan worden. De topografie ondersteunt ook de implantatie van lange lineaire banken op de ringen vanwaar men zicht heeft op het park of gerust kan worden. De eenduidige geometrie van het rond amfitheater zorgt voor een nieuw, sterk en uniform beeld.

Stedelijke aanknooppunten

Rondom de centrale groene ruimte, wordt de hoofdcirculatie georganiseerd in een band bezaaid met groene eilanden, ruimte voor zwakke weggebruikers en enkele berijdbare wegen langs de sluis en de toekomstige woningen van de SLRB. Tijdens de workshops, onderlijnden meerdere groepen eveneens de interesse om stedelijke aanknooppunten te ontwikkelen aan de uitersten van het park. Deze kleine pleintjes hebben als doel om de groene ruimte te verbinden met haar omgeving aan de oversteekplaatsen. Ze duiden de ‘ingangen’ van het park aan, worden de oriëntatiepunten en herkenbare ontmoetingsplekken. Elk van deze toegangen zal een specifiek landschappelijke identiteit hebben, die zal worden ingevuld tijdens de evolutie van het project. Ze verschillen onder andere in functionaliteit. Op de kruising van de wijken, aan de kant van de brug over de sluis, zal het pleintje voorzien worden van een kiosk. De toegangen aan de kant van de kleine ring en aan de einde van de Heyvaertstraat zullen functioneren als kleine stedelijke salons. Langs het kanaal, aan de nijverheidskaai, voorzien we een meer wijkgebonden pleintje met picknick tafels : grote tafels om samen te komen, samen te eten, of om lessen te organiseren rond de sluis, met zich op het kanaal. Voor de meerderheid van de deelnemers van de workshops, was een aangepaste verlichting niet weg te denken in het parkgeheel. Vooral die optie ‘natuur’ impliceert een respect voor het dag-nacht ritme van het park. De band rondom het park, langs de sluis, langs de SLRB en vooral de ‘aanknooppunten’ met de stad zullen goed verlicht worden.

Meubilair

Gezien het gelimiteerd budget, stellen we voor om bestaande bankstructuren, tafels en andere meubels te hergebruiken. Deze kunnen uniform gemaakt worden aan de hand van een kleur, een type hout (voor de bank en de tafels) en een sjabloon eigen aan het park aan de Ninoofsepoort. Deze ingreep laat toe om het park al in de eerste fase te voorzien van een basisuitrusting. Aan de ‘ingangen’ van het park, vindt men grote banken, picknick tafels, drinkfonteintjes, vuilbakken en fietsenstallingen terug. Het meubilair van het park en haar inrichting volgen het evolutief karakter en is dus uitgedacht om te ontwikkelen. Het zal mogelijk zijn om bepaalde opstellingen uit te testen en ze aan te passen volgens het eigenlijke gebruik, om meubels toe te voegen en de zitvlakken te vergoten of verkleinen.

Kiosk

Naast het landschappelijke deel van de opdracht, stellen we ook voor om een kiosk te integreren. Het park moet ook voldoen aan de functie ontmoeten en samenkomen. Aan deze plek van herkenning verzekeren een bar, een terras en animaties een reguliere werking en een sociale controle in het park. Een ludiek element is geïntegreerd in deze simpele structuur. Het dak zal via een platform toegankelijk zijn en over het park, de sluis en het kanaal uitkijken. Deze plek zal niet alleen commercieel uitgebaat worden. Het moet een socio-culturele functie hebben voor o.a. concerten, wijkvergaderingen, informatieoverdracht, vertrekpunt van thematische historische wandelingen, enz. De wederkerende vraag voor toiletten in het park kan op een eenvoudige manier in dit deel van het project geïntegreerd worden.

Pionierstuinen

Het inspraaktraject heeft eveneens het belang van de aanwezigheid van water op de site, gesitueerd op wat ooit de kruising van de Zenne en het Kanaal was, aan het licht gebracht. Aangezien de site te beperkt is om een groot wateroppervlak, een vijver of een fontein aan te bieden, vindt het water zijn toegang tot het park door de creatie van twee ‘natte’ tuinen, waar vegetatie die eigen is aan de Zennevallei vrij kan bloeien. Deze vegetatie is zoals gezegd ‘pionier’, aangezien ze zal ontstaan afhankelijk van de condities die zich voordoen. Door te groeien verrijken ze hun milieu en laten toe voor andere planten om zich te ontwikkelen. De tuinen krijgen een plaats op de twee laagst gelegen punten van de site, langs de historische passage van het kanaal en in het centrum van het graslandschap.