Grote werken op de sporen


Dit weekeind wordt het verkeer van de tramlijnen 51 en 82 stilgelegd.

Enkele foto’s van de werf…